กองกำลังผาเมืองร่วมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองร่วมสร้าง

Read more

กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นแ

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกหมีควาย” (Asian black bear) พร้อมเชิญร่วมจุดผางประทีปและชมการแสดงชุดพิเศษ แสง สี ลอยกระทงยามค่ำคืน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนร

Read more

กองกำลังผาเมืองเตรียมเสริมกำลังคุมชายแดน ๒ พื้นที่ในเชียงใหม่และเชียงราย หากสถานการณ์ COVID-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีความรุนแรง

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมื

Read more

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือทำคลอดให้กับประชาชน บริเวณจุดตรวจกิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองช่วยเหลือ

Read more