ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเด็ก ๆ ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิสานฝันเพื่อสันติภาพร่วมกิจกรรมในโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมขั

Read more