อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ ๒

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษต

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นำบริการด้านการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอแม่อาย

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ออก

Read more