จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “สัมผัสเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ในแบบคุณ: Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle 2020”

จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่า

Read more

สหกรณ์เชียงใหม่ร่วมกับพันธมิตรชูสินค้าคุณภาพมาตรฐานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน “งานแสดงสินค้าสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (ภาคเหนือ)” 🥕🥦🍆🍅

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวั

Read more