ภาพถ่าย “กาแล็กซีแบบกังหัน เงาเสี้ยว ดาวหางนีโอไวส์ เส้นแสงดาวที่เสาดิน และบลูเจท” ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี ๒๕๖๓

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่

Read more

กองกำลังผาเมืองเข้มงวดในการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง

กองกำลังผาเมืองเข้มงวดใน

Read more

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more