สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้แบบ IKEBANA ในงาน Lanna Expo 2020

เชียงใหม่ – สถานกง

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจก

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัด

Read more