พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ ๒๗ ปี และพิธีทำบุญเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาป

Read more

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เปิดตัว Promenada Food & Drinks Corner ศูนย์อาหารและเครื่องดื่มพร้อมความบันเทิงครบครัน ๑ กรกฎาคมนี้

เชียงใหม่ – ศูนย์การค้าพ

Read more

สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามนโยบายรัฐบาล ณ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more