ตำรวจภูธรภาค ๕ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมแก้ปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคมนี้

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more