ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการ ควบคุม ติดตาม และดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วงเปิดภาคการศึกษา

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN CMU) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแก่เกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชีย

Read more