ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท The Rabbit Travel จำกัด จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal @ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่ออาสาสมัครสาธารณสุข

เชียงใหม่ – การท่อ

Read more

เกษตรเชียงใหม่นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรหลังพ้นวิกฤต COVID-19

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท

Read more