คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรวจและเยี่ยมชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ตามที่

Read more