พ่อเมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพแก่ผู้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19

พ่อเมืองเชียงใหม่ขับเคลื

Read more

กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มฝายพญาคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่”

กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มฝายพญา

Read more