ตำรวจภูธรภาค ๕ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมแก้ปัญหาจราจรช่วงเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคมนี้

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการ ควบคุม ติดตาม และดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วงเปิดภาคการศึกษา

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN CMU) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแก่เกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชีย

Read more

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท The Rabbit Travel จำกัด จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal @ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่ออาสาสมัครสาธารณสุข

เชียงใหม่ – การท่อ

Read more

เกษตรเชียงใหม่นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรหลังพ้นวิกฤต COVID-19

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๙ (NACC Integrity Awards)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท

Read more