อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย ซึ่งพบว่า รุนแรงมากสุดในรอบ ๕๐ ปี

อำเภอดอยหล่อเร่งสำรวจควา

Read more

เกษตรเชียงใหม่นำทัพผลผลิตร่วมกิจกรรม “ตลาด อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งเสริมบริโภคผลไม้ไทย ต้านภัย COVID-19”

เกษตรเชียงใหม่นำทัพผลผลิ

Read more