กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. เชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลลานนา

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

Read more

เปิดตัวคลิปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ “Easy English” พร้อมท่องเที่ยวไปกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เปิดตัวคลิปเรียนภาษาอังก

Read more

✨อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในแบบ?New Normal?พร้อมเปิดบริการวันที่ ๓ มิถุนายนที่จะถึงนี้

เชียงใหม่ – ?คิดถึ

Read more

สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทาน เพื่อรองรับการระบายน้ำหลากในฤดูฝนปี ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more