เชียงใหม่ปิดศูนย์บัญชาการคณะทำงานป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่เชิงลึกแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาถอดบทเรียน เตรียมแผนดำเนินการปีต่อไป

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more