“RUN” ยกทัพผลงานวิจัยเด่นกว่า ๓๐ ผลงาน จาก ๘ มหาวิทยาลัยเครือข่าย แสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ยกทัพผลงานวิจัยเด่นกว่า ๓๐ ผลงาน และผลงานวิจัยร่วมใน ๑๐ คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020) โดยมีนิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าชมเป็นจำนวนมาก โดย RUN ยังคงเดินหน้าพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย นำทีม ๘ มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ภายใต้แนวคิด “RUN Forward: Moving Thailand Future” ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

DCIM100GOPROGOPR2126.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ กล่าวว่า นักวิจัยและงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งการรวมตัวกันของ ๘ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, และมหาวิทยาลัยนเรศวร จนกลายเป็นเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มแหล่งทุนวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย และเป็นเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนและมั่นคง

ในปีนี้ นอกจาก RUN จะจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ๓๐ ผลงาน และคลัสเตอร์วิจัยทั้ง ๑๐ คลัสเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายแล้ว ยังมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศ ในยุค New Normal” และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การส่งเสริมนักวิจัยไทย ภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๕ สิงหาคมที่จะถึงนี้อีกด้วย โดยมีมาตรการการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าชมนิทรรศการด้วยการมีจุดวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์เจล เจ้าหน้าที่ประจำบูธสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ เมตร

DCIM100GOPROGOPR2118.JPG

ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ได้ ในระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *