เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ “ซาฟารีเรืองแสง” วันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย

เชียงใหม่ – สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ธนาคารออมสิน, ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก Mind Brain & Body, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ซาฟารีเรืองแสง วันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย ให้น้อง ๆ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี เที่ยวฟรีทุกกิจกรรม โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ร่วมสนุกและรับของรางวัลมากมาย เพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ และสัมผัสเหล่าสัตว์ป่าน่ารักอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรรมวันเด็กในรูปแบบ ซาฟารีเรืองแสง งานวันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย ในวันที่ ๑๑ มกราคมที่จะถึงนี้ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเห็นความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กในการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนต่อประเทศ สร้างสำนึกที่ดี เป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ค้นหาตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมสนุกกับฐานกิจกรรมต่าง ๆ สนุกกับการนั่งรถชมสัตว์ และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ให้น้องๆ เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งรับของรางวัลอีกมากมาย

ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรม ซาฟารีเรืองแสง วันเด็กกลางคืนที่เดียวในประเทศไทย ครั้งแรกของวันเด็กกลางคืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตลอดวัน และนั่งรถชมสัตว์รอบบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืนระหว่างเวลา ๑๘.๓๐-๒๒.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี โทร ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๐, ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๕, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, และ Line@:nightsafari

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *