เชิญเที่ยวงาน “Botanic Festival 2020” ๒๗ ธ.ค. ๖๒ – ๕ ม.ค. ๖๓ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญเที่ยวงาน Botanic Festival 2020 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และผลงานวิชาการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและความงดงามของพรรณพืชไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ่านสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ, และเพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทยให้คงอยู่สืบไป

ภายในงาน Botanic Festival 2020 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ได้แก่ Botany Studio ห้องสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ เปิดประตูสู่การเป็นนักพฤกษศาสตร์ เรียนรู้การสำรวจพรรณไม้ การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ วิธีสกัดสารธรรมชาติจากพืช พร้อมถ่ายภาพประทับใจภายในห้องปฏิบัติการจำลองของนักพฤกษศาสตร์ที่พร้อมด้วยเครื่องมือในการทำงาน สาธิตการนำกล้วยไม้ออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์พืช และชมตัวอย่างแมลงในประเทศไทย สนุกกับการทำการ์ดพรรณไม้อบแห้ง กิจกรรม Cactus Lover รวมพลคนรักกระบองเพชร เพลิดเพลินกับดนตรีในสวน และเลือกซื้อผักปลอดสารพิษจากศูนย์เกษตรอินทรีย์และสินค้าวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

พิเศษสุด วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริคิดิ์ เปิดให้เข้าชมสวน ฯ ฟรี และรับกล้วยไม้แจกฟรีสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม Check in กับสวนพฤกษศาสตร์ฯ ณ บูธประชาสัมพันธ์ภายในงาน Botanic Festival 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓ ๘๔๑๒๓๔  และ Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน