เชิญชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ณ บริเวณลานหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เชิญชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ณ บริเวณลานหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณลานหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่คัดสรรสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้รับรองสินค้ามาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ กล่าวว่า โครงการ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด และพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต สร้างเครือข่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้

เดิมตลาดเกษตรกรเชียงใหม่จัดจำหน่ายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ แต่ปัจจุบันกำหนดจำหน่ายเพิ่มเป็น ๒ วัน คือ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ ช่วงเวลาจำหน่ายระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น. โดยจะมีกลุ่มเกษตรกรกว่า ๑๐๐ ราย นำสินค้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปจำหน่าย เนื่องจากเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าปลอดภัยและมีขั้นตอนการตรวจสอบสารพิษในสินค้าเกษตรอันจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ทำให้เป็นที่นิยมทั้งกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ข้าราชการ และผู้อาศัยใกล้เคียง

จึงเชิญชวนร่วมอุดหนุนให้กำลังใจผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยตรงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *