อบจ. เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ๑๐ บาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒ มกราคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดศูนย์รับบริจาค กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน ๑๐ บาท) ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เข้าร่วมงาน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เพื่อนำทุนทรัพย์จากการรับบริจาคไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเป็นทุนสนับสนุนให้สถานศึกษาต่าง ๆ ในการต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น โดยมีหลักการคือ ขอรับบริจาคทุนทรัพย์จากชาวเชียงใหม่และบุคคลทั่วไป คนละ ๑๐ บาท หรืออาจมากกว่านั้น ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคมนี้ และจะเปิดรับคำร้องขอรับการสนับสนุนกองทุนในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบคำขอพร้อมทั้งลงพื้นที่ดูสภาพจริงประกอบการพิจารณาทุน และจะมีการมอบทุนให้กับผ่านการพิจารณาอนุมัติให้รับทุนได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

การดำเนินโครงการ กองทุน ๑๐ บาท ในสองครั้งที่ผ่านมานั้น  ได้รับการตอบรับจากชาวเชียงใหม่เป็นอย่างดี และสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาและนักเรียนได้มาก โดยครั้งแรกมีผู้บริจาค จำนวน ๑๒๖,๓๖๐ ราย ได้ยอดเงินบริจาค จำนวน ๒,๗๑๗,๑๕๖ บาท มีผู้ได้รับพิจารณาอนุมัติรับทุน จำนวน ๒๓๐ คน และครั้งที่ ๒ มีผู้บริจาค จำนวน ๑๔๑,๔๔๘ ราย ได้ยอดเงินบริจาค จำนวน ๓,๑๒๑,๕๕๔ บาท มีผู้ได้รับพิจารณาอนุมัติรับทุน จำนวน ๓๑๙ คน ซึ่งถือว่า มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินโครงการครั้งที่ ๓ นี้ ตั้งเป้าไว้ว่า จะมีผู้ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการ จำนวนกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน และจะมียอดเงินบริจาคในปีนี้ จำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเข้า  กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน ๑๐ บาท) สามารถบริจาคได้ที่สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ และบริจาคทุนทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๕๐๑๐๙๙๙๘๘๙ โดยเงินทุกบาททุกสตางค์จะรวบรวมเข้ากองทุนฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับนักศึกษาและนักเรียนทั้งหมดต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *