สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงาน“อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๒๐” ๓๑ มกราคม-๙ กุมภาพันธ์นี้

เชียงใหม่ – สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๒๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม-๙ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ พบกับหลากหลายสินค้าราคาโรงงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมจัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ Start up และคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้นอย่างหลากหลาย

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (BOI), สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.) ร่วมกันจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๒๐ ขึ้น  ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก, และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งงาน อุตสาหกรรมแฟร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒๑ แล้ว

งาน อุตสาหกรรมแฟร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคนำผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและผู้ประกอบการจากส่วนกลางอีกด้วย สำหรับปีนี้ตั้งเป้ายอดการซื้อขายภายในงานกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายภายในงานสูงถึง  ๒๖,๗๓๕,๔๑๐ บาท และมียอดสั่งซื้อหลังจบงานกับผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทอีกด้วย

นายสราวุฒิ สินสำเนา ประธานการจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๒๐ กล่าวว่า ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า และรองเท้า เป็นต้น แล้ว ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำกับนักลงทุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน  ผู้ที่ต้องการข้อมูลและกำลังก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจกลุ่ม Start up สามารถติดต่อสอบถามได้ และยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ จะแนะนำคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สนใจด้วย ในส่วนการขายบูทขณะนี้จำหน่ายไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๐ จากจำนวนบูททั้งหมด ๓๕๐ บูท ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง

สิ่งที่น่าสนใจภายในงานปีนี้คือ การออกบูทของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ การจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME  วิสาหกิจชุมชนนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องแพ็ครูปแบบต่าง ๆ เครื่องบรรจุ และเครื่องซิลสูญญากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๒๐ ซึ่งจะมีโอกาสพบความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรม โดยจะจัดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๓๓๐ ๕๓๓, ๐๕๓ ๓๐๓๓๔๖-๗

นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ กล่าวว่า การร่วมงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๒๐ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ นั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอต่างไปจากปีที่ผ่านมาที่เคยนำผู้รับการฝึกมาแสดงทักษะฝีมือ สาธิตการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ ในแต่ละวัน มาเป็นการนำเสนอนิทรรศการมีชีวิตซึ่งเป็นการแสดงทักษะฝีมือและการจำลองธุรกิจร้านเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยผู้รับการฝึกสาขาพนักงานเบเกอรี่ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกแล้ว เพื่อให้โอกาสผู้รับการฝึกมีโอกาสแสดงทักษะฝีมือที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ สาขาพนักงานเบเกอรี่ เป็นเวลา ๔ เดือน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วัสดุฝึกอบรม ชุดแบบฟอร์ม และเงินอุดหนุนระหว่างฝึก จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ หลังจากจบการฝึกในสถาบันฯ แล้ว ก็มีการส่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการอย่างโรงแรมชั้นนำอีก ๒ เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งสิ้น ๖ เดือน โดยในงานนี้จะแสดงทักษะฝีมือการฝึกอาชีพ และทดลองจำลองธุรกิจเปิดร้านเบเกอรี่และกาแฟ โดยจะสาธิตการชงกาแฟและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ และการสร้างสรรค์เบเกอรี่จากทักษะความรู้ประสบการณ์ของตน ซึ่งผู้สนใจเข้าชมสามารถสอบถามพูดคุยข้อมูลการฝึกอบรม ข่าวสารช่องทางการสมัคร และช่วยสนับสนุนและอุดหนุนผลงานของน้อง ๆ ได้ และสามารถแนะนำและติชมการพัฒนาเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในสาขาอาชีพพนักงานเบเกอรี่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกอบรมการประกอบเบเกอรี่เท่านั้น ยังมีสาขาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และอีกหลายสาขา ร่วมทั้งภารกิจด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการรับรองความรู้ความสามารถ ออกใบ license ให้แก่ช่างไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอในรูปแบบการสาธิตการฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักช็อป ร่วมกิจกรรม เช่น การฝึกทำพวงกุญแจจากวัสดุหนังและลูกปัด และการเล่นเกมและตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก เป็นต้น ผู้สนใจพบกันได้ที่บูธของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณลานกลางงานหน้าจุดประชาสัมพันธ์ และสามารถติดตามข่าวคราวความคืบหน้าและข่าวสารการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ที่เฟซบุ๊กของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่ ได้ที่ Face book: Chiangmaiskill

นางสาวสุธีรา ตะริโย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กล่าว่า งาน อุตสาหกรรมแฟร์ ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่ ๒๑ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการในภูมิภาคให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ สนับสนุนการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์มาอย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นศักยภาพของงานอุตสาหกรรมแฟร์ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับความรู้ และสัมผัสสิ่งใหม่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรม จากการเข้าชมงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ กิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมนอกจากการสนับสนุนพื้นที่จัดงานแล้ว ยังร่วมเปิดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลการค้า การลงทุน การประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่อีกด้วย อันจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *