สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เตรียมเปิดบริการ “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” เชียงใหม่ แลนด์มาร์คดาราศาสตร์แห่งใหม่ ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในไทย ๑ กุมภาพันธ์นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมเปิดบริการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร บนพื้นที่กว่า ๔๕ ไร่ ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบวงจรแห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๗ มกราคมที่จะถึงนี้ และพร้อมบริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์นี้ หวังเป็นแลนด์มาร์คดาราศาสตร์แหล่งใหม่ ดันเชียงใหม่ขึ้นแท่นเป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของไทยและศูนย์กลางดาราศาสตร์อาเซียน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดงานแถลงข่าว พร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมภายใน อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ ๕๔ ไร่ ณ ตำบลดอนแก้ว อำภอแม่ริม ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นสำนักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ๓ ประการ ได้แก่ การศึกษาคันคว้าวิจัยดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ และการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ ซึ่ง สมเต็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมึพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ภายใน อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประกอบด้วยอาคารและส่วนบริการหลัก ดังนี้

๑. อาคารสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย ส่วนงานวิจ้ยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ ศูนย์ดาราศาสตร์วิทยุ ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดดาราศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ และส่วนงานสนับสนุนภารกิจหลัก

๒. อาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง และห้องปฏิบัติการเคลือบกระจก

๓. อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนท้องฟ้าจำลองระบบติจิทัล ๓๖๐ องศา ความละเอียดสูงสุด ๘K ขนาดgส้นผ่นศูนย์กลาง ๑๗ เมตร ความจุ ๑๖๐ ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับรถผู้พิการ ใหญ่และทันสมัยทีสุตในภาคเหนือ และส่วนนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ๑๙ โซน เช่น การสำรวจระบบสุริยะ เสียงแห่งเอกภพ การเกิดเฟสควงจันทร์ เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก การเปรียบเทียบน้ำหนักบนตาวเคราะห์ อุกกาบาต ลูกตุ้มเพนดูลัมกับการพิสูจน์นการหมุนของโลก และภารกิจพิชิตดวงจันทร์ เป็นต้น

๔. อาคารหอดูดาว ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗ เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน ๕ ชุด สำหรับบริการดูดาวและถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า เปิดบริการทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม

๕. ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง สำหรับจัดกิจกรรมดาราศาสตร์บริการประชาชน

ในวันที่ ๒๗ มกราคมที่จะถึงนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิมทรงเปิด อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อย่างเป็นทางการ และพร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์นี้เป็นตันไป

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จะเป็นศูนย์รวมศิลปวิทยาการ เทศโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยืดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการดาราศาสตร์ที่สำคัญ อันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของไทยและศูนย์กลางดาราศาสตร์อาเซียน

ในช่วงตันของการเปิดบริการเต็มรูปแบบ กำหนดเวลาการบริการ ดังนี้

วันและเวลาทำการ:

๑. นิทรรศการดาราศาสตร์: วันอังคาร-ศุกร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น., วันเสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น., หยุดวันจันทร์, ไม่มีค่าใช้จ่าย

๒. ท้องฟ้าจำลอง: เรียนรู้การชมท้องฟ้าและดวงดาว ๓๐ นาที ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ๓๐ นาที วันอังคาร-ศุกร์ รอบฉาย ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น., วันเสาร์ รอบฉาย ๑๑.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น., วันอาทิตย์ รอบฉาย ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น., หยุดวันจันทร์, ค่าเข้าชม นักเรียนและนักศึกษา ๓๐ บาท และบุคคลทั่วไป ๕๐ บาท

๓. กิจกรรมดูดาว NARIT Public Night ทุกวันเสาร์ ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินตา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังพิธีเปิด อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร แล้ว จะมีกิจกรรมพิเศษ ๒ กิจกรรม ได้แก่ งานเสวนา Into the Unknoพn ดาราศาสตร์: ภารกิจค้นคว้าไม่รู้จบ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร พบกับการบรรยายพิศษและเสวนาของสองนักดาราศาสตร์ระดับโลก ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงโจ เซลิน เบลล์ เบอร์เนลล์ นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร ผู้ค้นพบ “พัลซาร์” ในหัวข้อ “เราทั้งปวงล้วนเกิดจากธุลีดาว” และ ศาสตราจารย์มิเชล คราเมอร์ ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน หนึ่งในทีมเบื้องหลังความสำเร็จของการบันทีกภาพหลุ้มดำภาพแรกนประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ “ถอตรหัสหลุมดำ” ดำเนิรายการโดยพิธีกรมากความสามารถ คุณสุทธิชัย หยุ่น เข้าร่วมฟรี! ลงทะเบียนออนไลน์ส่วงหน้าที่ www.facebook.com/NARTpage ลุ้นรับกล้องโทรทรรศน์ภายในงาน

และวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำหนดจัดงาน NART AstroFest 2020 มหกรรมดาราศาสตร์ครั้งแรกในไทย รวมหลากหลายกิจกรรมพิเศษด้านดาศสตร์ สำหรับทุกเพศทุกวัย โดยจะจัดตลอดสองวันสองคืน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชม อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ซึ่งจะเริ่มเปิตบริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ในกิจกรรม ดังนี้

– สนุกกับนิทรรศการดาราศาสตร์ ๑๙ โชนการเรียนรู้

– ท่องเอกภพในท้องฟ้าจำลองฟูลโดมติจิทัล ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

– เปิดหลังบ้าน ชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง เช่น วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และเทศโนโลยีการเคลือบกระจกที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ชั้นสูงต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น

– NARIT Family Camp ค่ายครอบครัวดาราศาสตร์เพื่อทุกคนในครอบครัว ครั้งแรกในเชียงใหม่

– Meet the Astronomers ล้อมวงคุยเฟื่องทุกเรื่องที่สงสัย กับนักดาราศาสตร์ตัวจริงเสียงจริง ช่วงเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

– ชมดาวเคล้าคนตรึในสวนสวย ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ www.facebook.com/NARlTpage, และ โทร. ๐๕๓ ๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๒๑๐-๒๑๒

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินตา กล่าวปิดท้ายว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานที่แห่งนี้จะไม่เป็นเพียงสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์เท่านั้น แต่ยังจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างความตระหนัก ความตื่นตัว สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการรับรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พัฒนาคนให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุและผล สร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นรากฐานการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว