สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมฝนดาวตกโอไรออนิดส์ คืนวันที่ ๒๑ ตุลาคมนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนชม ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ ในคืนวันที่ ๒๑ ถึงรุ่งเช้าวันที่ ๒๒ ตุลาคมนี้ เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออก คาดว่า ปีนี้มีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ดวงต่อชั่วโมง ซึ่งในคืนวันดังกล่าวอาจมีแสงจันทร์รบกวนเล็กน้อย แนะจุดชมให้อยู่ในที่มืดสนิทและห่างจากเมือง หากปลอดฝนก็จะสามารถชมด้วยตาเปล่าได้ทั่วประเทศ

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กล่าวว่า ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวนายพราน จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายนของทุกปี และจะมีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่ ๒๑ ถึงรุ่งเช้าวันที่ ๒๒ ตุลาคมนี้  โดยคาดว่า มีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ดวงต่อชั่วโมง ศูนย์กลางการกระจายอยู่ใกล้กลุ่มดาวนายพราน ทางทิศตะวันออก

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวันดังกล่าวมีแสงจันทร์รบกวน จึงแนะนำให้อยู่ในที่ห่างจากเมืองหรือบริเวณที่มืดสนิท เพื่อให้เหลือแสงรบกวนสายตาน้อยที่สุด สำหรับวิธีการสังเกตฝนดาวตกที่ดีที่สุดคือ มองด้วยตาเปล่า ตามทิศทางการกระจายตัวของฝนดาวตก หากฟ้าใสไร้ฝนก็จะสามารถชมความงามของ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ ได้ทั่วประเทศ

ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ เกิดจากโลกเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหางฮัลเลย์ (1P/Halley) ที่หลงเหลือเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากทิ้งไว้ในวงโคจรขณะเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อปี ๒๕๒๙ แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กเหล่านั้นเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการลุกไหม้ เห็นเป็นแสงวาบคล้ายลูกไฟพุ่งกระจายตัวออกมาบริเวณกลุ่มดาวนายพราน มีสีเหลืองและเขียวสวยงามพาดผ่านท้องฟ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร. ๐๕๓ ๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑, และ ๐๘๑ ๘๘๕๔๓๕๓, โทรสาร ๐๕๓ ๑๒๑๒๕๐

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน