สดร. นำร่องเปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมให้ประชาชนเข้าใช้ เริ่ม ๑ มิถุนายนนี้

เชียงใหม่ – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดพื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อประชาชน ภายในบริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่ม ๑ มิถุนายนนี้เป็นต้นไป พร้อมมาตรการป้องกันเข้มข้นด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการ

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงดำเนินการเปิดพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นำร่องสองแห่งแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐-๐๘.๓๐ น. และช่วงเย็น ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๓๐ น. ส่วนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จังหวัดสงขลา นั้น  เนื่องจากยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงยังไม่สามารถเปิดบริการได้

สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ร่มรื่นงดงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งมีทางเดินตัดผ่านสวน สำหรับวิ่งและปั่นจักรยานได้ จึงเปิดพื้นที่ดังกล่าวให้ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

สำหรับมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติในการใช้บริการสวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรม นั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ขอความร่วมมืองดใช้บริการ, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นขณะออกกำลังกาย, เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑-๒ เมตร, หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม, ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, ทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว้, และไม่บ้วนเสมหะหรือสั่งน้ำมูกลงบนพื้น

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา กล่าวต่อไปว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีความห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสถาบันอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อความสุขของทุกคน

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. ๐๕๓ ๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑, ๐๘๑ ๘๘๕๔๓๕๓, และโทรสาร ๐๕๓ ๑๒๑๒๕๐ 

E-mail: pr@narit.or.th, Website: www.narit.or.th

Facebook: www.facebook.com/NARITpage

Twitter: @NARIT_Thailand, Instagram: @narit_thailand, Call Center กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. ๑๓๑๓

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *