เชิญเที่ยวงานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ในงาน Lanna Expo 2019 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – “ลำปาง . . . นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2019 ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการทั้ง ๔ จังหวัด ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ร่วมกับภาคเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) จัดงาน Lanna Expo 2019 ขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน และให้สินค้าเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลก

ภายในงาน Lanna Expo 2019 นี้ จังหวัดลำปางคัดสรรสินค้าที่เป็นสุดยอดของดีของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะเซรามิกซึ่งเป็นสินค้าโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งมีทั้งสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพ มาให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย รวมถึงงานแกะสลักไม้ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางนำผู้ประกอบการร่วมงาน มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง แสดงและจำหน่ายสินค้าในโซน Lanna Handicraft Festival จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม และหัตถศิลป์ร่วมสมัย

ภายในงาน มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง มีการแสดงสุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากจังหวัดลำปาง การตอบถามแลกของรางวัล สินค้านาทีทอง และการทำสินค้าหัตถกรรมจากครูช่างหัตถกรรมและทายาทครูศิลปหัตถกรรม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน