พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “ทหารเสือ ‘ทุ่งยั้งทัพ’ MINI MARATHON 2019”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ ๗ มีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลตรีบรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗, พร้อมด้วย พันเอกหญิงกชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด, นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย, และ นายพัฒนพงษ์ เทพสิงห์แก้ว ตัวแทนโรงพยาบาลอมก๋อย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ทหารเสือ ‘ทุ่งยั้งทัพ’ MINI MARATHON 2019 ซึ่งกองพลทหารราบที่ ๗ และคุ้มเสือแม่ริม จะร่วมจัดให้มีขึ้น โดยมีสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ทหารเสือ ‘ทุ่งยั้งทัพ’ MINI MARATHON 2019 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๑ เมษายนนี้ ณ กองพลทหารราบที่ ๗ เพื่อสมทบทุนในการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลอมก๋อย โดยแบ่งประเภทการวิ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ MINI MARATHON  ๑๑ กิโลเมตร, FUN RUN ๖ กิโลเมตร, VIP ๑๑ กิโลเมตร และ ๖ กิโลเมตร, และ FANCY ธีม “ทหารเสือ” ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/ytminimarathon, โทร. ๐๕๓ ๘๖๐๗๐๔, และ ๐๖๑ ๒๖๘๒๙๖๖

อนึ่ง โรงพยาบาลสันทรายรองรับประชากรผู้ป่วย จำนวน ๑๒ ตำบล ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ่งครอบคุลมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองจ๊อมและบางส่วนของตำบลหนองหาร, เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว, เทศบาลตำบลป่าไผ่, เทศบาลตำบลแม่แฝก, เทศบาลตำบลเมืองเล็น, เทศบาลตำบลสันนาเม็ง, เทศบาลตำบลสันป่าเปา, เทศบาลตำบลสันทรายหลวง, เทศบาลตำบลสันพระเนตร, เทศบาลตำบลหนองจ๊อม, เทศบาลตำบลหนองหาร, และเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

ส่วนโรงพยาบาลอมก๋อย นั้น รองรับประชากรผู้ป่วยในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, และเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยบริการผู้ป่วยเทียบเท่า ๖๐ เตียง เป็นผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ ๒๕๘ คน, ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ ๑๒ คน, ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ยวันละ ๑๓ คน, และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เฉลี่ยละปี ๓๖ ราย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *