๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน “ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวปฏิบัติ จากกรณีที่มีการพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเพิ่มขึ้น หรือพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และดำเนินการจัดเตรียมทรัพยากรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า มีการมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวทุกวันในเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกและสับสน อีกทั้งมีการตั้งสายด่วนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ดำเนินการตรวจในช่องทางเฉพาะ โดยมีนายแพทย์ด่านควบคุมอยู่ประจำจุดคัดกรอง มีการเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่คัดกรองเตรียมความพร้อมตลอดเวลา หากพบผู้ป่วยที่มีไข้ ๓๘ เซลเซียสขึ้นไปก็จะนำส่งยังห้องแยกโรคทันที ส่วนนักท่องเที่ยวจีนทุกคนก็จะได้รับการ์ดแนะนำการปฏิบัติตัว และกรณีเจ็บป่วยก็ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีการตรวจคัดกรองแล้วปรากฏว่า ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่หากเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ดำเนินการส่งรักษาตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังเหลือคงค้างอีก ๑ ราย จาก ๙ ราย ที่ยังคงรอผลตรวจอยู่ สำหรับนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองอู่ฮั่นที่เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ขณะนี้มีการขอความร่วมมือและส่งตัวกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่า ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองอู่ฮั่นคงค้างอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แน่นอน นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดร้านค้า การบริการภายในท่าอากาศยาน และการให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในท่าอากาศยานสวมใส่หน้ากากป้องกันและสวมถุงมือเพื่อเป็นให้เกิดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารอีกด้วย

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แต่ยังมีผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังซึ่งนำมาคัดแยกที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์แล้ว โดยผลตรวจยืนยันว่า ไม่พบเชื้อ จำนวน ๖  ราย ส่วนอีก ๓ ราย ยังคงรอผลการตรวจจากส่วนกลางตามลำดับขั้นตอน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้คัดกรองผู้ป่วยที่เข้าข่ายและมีอาการใกล้เคียงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยให้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันที ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะนำผู้ที่เข้าข่ายดำเนินการตรวจและคัดแยกอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *