งานแสดงสินค้า “Northern OTOP Expo 2019” ๑-๗ ตุลาคมนี้ ที่วันนิมมาน และลาน Think Park เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ วันนิมมาน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า Northern OTOP Expo 2019 ซึ่งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นตามโครงการ OTOP ภาคเหนือเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก: Northern Thailand to Global Market ขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรและพัฒนาแล้ว ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนในช่วงสัปดาห์วันหยุดแห่งการเฉลิมฉลองวันชาติจีน และเป็นการพัฒนาช่องทางจำหน่าย การตลาดสินค้า และบริการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือสู่ตลาดสากลระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและบริการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาคและอาเซียน

งานแสดงสินค้า Northern OTOP Expo 2019 จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคมนี้ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ วันนิมมาน และลาน Think Park ในบรรยากาศแบบล้านนาประยุกต์ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ จำนวน ๒๐๐ ร้านค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าและบริการต่อผู้บริโภคชาวจีนโดยตรงเพื่อรับคำแนะนำต่าง ๆ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและจีน ตลอดจนการแสดงดนตรีนักร้องที่มีชื่อเสียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน