งานแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมและโครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ซึ่งผู้ชมงานจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมและผลิตผลจากการดำเนินงานของโครงการ อีกทั้งจะได้พบกับโครงการ “เกษตรวิชญา” ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมและโครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคคลทั่วไปร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ กล่าวเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา นักเรียน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เยี่ยมชม ศึกษา และร่วมกิจกรรม ณ ส่วนแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมและโครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานดังกล่าว แล้วร่วมกันนำหลักการ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

งานแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีนี้ เป็นปีที่ ๓ ซึ่งมีการหมุนเวียนนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ มาจัดแสดงผลการดำเนินงาน โดยปีนี้มีการแสดงผลการดำเนินงาน จำนวน ๘ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการเกษตรวิชญา โครงการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จัดแสดงโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๒. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จัดแสดงโดย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดแสดงโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง

๔. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

๕. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวงตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงโดย สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่

๗. โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ ๔ ตำบลในอำเภออมก๋อย จัดแสดงโดย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐

๘. โครงการม่อนล้านโมเดล จัดแสดงโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมชื่นชมพระบารมีผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมเรียนรู้กิจกรรมสาธิตพร้อมรับของที่ระลึกจากผลผลิตโครงการ และร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Like and Share” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคมนี้ เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่-103377707686893/

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *