งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ นางระพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ พร้อมด้วย เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวชวนพิศ เมืองวงศ์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, และ เภสัชกร ชัยพัฒน์ ธิตะจารี หัวหน้ากลุ่มงานยา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และการจัดงาน ล้านนาเมืองสุขภาพ: Lanna Health Fair 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน Lanna Expo 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑, และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาสู่สากล ภายใต้แนวคิด “Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism: การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ส่วนงาน ล้านนาเมืองสุขภาพ: Lanna Health Fair 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการในเรื่องที่เป็นที่สนใจ, พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ, และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบริการเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง สมุนไพร การนวดล้านนา และสปา เป็นต้น

ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนักท่องเที่ยวทุกคน ร่วมกิจกรรมและชมสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในงาน Lanna Expo 2019 ตามวันเวลาและสถานที่ดังที่กล่าวมาแล้ว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *