งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน – เ้มื่อวันที่ ๑๙ มีนาคมที่ผ่านมา ณ วัดผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน ประเพณีปอยส่างลอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลผาบ่อง กิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” โดยมี นางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม, นายอมร ศรีตระกูล ประธานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลผาบ่อง, นายอภิสิทธิ์ จันทรโอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และ ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสาน และยกระดับประเพณีท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พร้อมทั้งรวบรวมประเพณี เทศกาล และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประเพณีที่โดดเด่นคือ ประเพณีปอยส่างลอง ซึ่งเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมานาน มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีคติความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและมีศีลธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ประเพณีดังกล่าวได้รับการขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ด้วยเหตุดังกล่าวแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมจึงบูรณาการร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีปอยส่างลองขึ้น ณ วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอแมือง โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๙ มีนาคมที่จะถึงนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปม่ฮ่องสอน โทร. ๐๕๓ ๖๑๔๔๑๗

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *