คืนมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์นี้ ชวนจับตา “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยคืนมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้  ดวงจันทร์จะเต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ๒๕๖๒ ที่เรียกว่า ซูเปอร์ฟูลมูน โดยห่างจากโลก ๓๕๖,๘๓๖ กิโลเมตร ดวงจันทร์จะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย ชวนชาวไทยชมจันทร์พร้อมกันทั่วประเทศ เตรียมจัดส่องจันทร์เต็มดวงแบบเต็มตาผ่านกล้องโทรทรรศน์ เห็นชัดทั้งหลุมและภูเขาบนดวงจันทร์ ๔ จุดดสังเกตการณ์หลักคือที่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา และโรงเรียนเครือข่ายอีกกว่า ๓๖๐ แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า คืนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่เรียกว่า ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ที่ระยะห่างประมาณ ๓๕๖,๘๓๖ กิโลเมตร หากเปรียบเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าร้อยละ ๗ และสว่างกว่าร้อยละ ๑๖ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา ๑๘.๑๑ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถรอชมและเก็บภาพความสวยงามของดวงจันทร์ได้ในคืนดังกล่าว ครูและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีกล้องโทรทรรศน์ยังสามารถใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสนใจศึกษาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากปรากฏการณ์ในครั้งนี้ได้อีกด้วย

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี ๑ รอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน แต่ละเดือนมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ ๓๕๖,๔๐๐ กิโลเมตร และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุดเรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ ๔๐๖,๗๐๐ กิโลเมตร ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก มีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลงมากกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบอื่นใดต่อโลก นอกจากนี้ การที่ผู้คนสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงโตกว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และแม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่อาจไม่ปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง สำหรับดวงจันทร์เต็มดวงและใกล่้โลกที่สุดในรอบปีครั้งต่อไปจะตรงกับวันที่ ๘ เมษายนปีหน้า โดยจะห่างประมาณจากโลก ๓๕๗,๐๒๒ กิโลเมตร

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สดร.) จัดสังเกตการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. เชิญชวนประชาชนร่วมส่องจันทร์ดวงโตชัดเต็มตาด้วยกล้องโทรทรรศน์หลายรูปแบบ และร่วมบันทึกภาพหลุมอุกกาบาตและภูเขาบนดวงจันทร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ๔ แห่ง ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๓๐๕ และ ๐๗๑ ๘๘๕๔๓๕๓, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โทร. ๐๘๖ ๔๒๙๑๔๘๙, หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา โทร. ๐๘๔ ๐๘๘๒๒๖๔, และลานชมวิวนางเงือก หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา โทร. ๐๙๕ ๑๔๕๐๔๑๑ นอกจากนี้โรงเรียนเครือข่ายในโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ ยังร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวอีกกว่า ๓๖๐ แห่งทั่วประเทศอีกด้วย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.NARIT.or.th

 

สำหรับชาวเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง Special Talk “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดวงจันทร์” โดย คุณป๋องแป๋ง อาจวรงค์ จันทมาศ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังเชียงใหม่ ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ล่วงหน้าที่ www.facebook.com/NARITPage ลุ้นรับของที่ระลึก (จำนวนจำกัด)

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. ๐๕๓ ๑๒๑๒๖๘-๙ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑, ๐๘๑ ๘๘๕๔๓๕๓, และโทรสาร ๐๕๓ ๑๒๑๒๕๐
E-mail: pr@narit.or.th, Website: www.narit.or.th
Facebook: www.facebook.com/NARITpage
Twitter: @N_Earth, Instagram: @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. ๑๓๑๓

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน