ขอเชิญชาวแม่โจ้ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ณ สวนสุขภาพบุญศรีฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการร่วมประสานพลังสามัคคีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางดำเนินการ

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร นักศึกษา และศิษย์เก่า จะร่วมพิธี ณ บริเวณพิธีสวนสุขภาพบุญศรีฯ ลำห้วยโจ้ โดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวแสดงความจงรักภักดี จากนั้น ประธานในพิธีจะมอบต้นกล้ากล้วยไม้ไทยและพันธุ์ปลาแก่หน่วยงานต่าง ๆ แล้วจึงเริ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ เก็บกวาดใบไม้ ปล่อยกล้วยไม้ไทย และพัฒนาลำห้วยแม่โจ้และปล่อยปลา ณ ฝายมีชีวิตตัวที่ ๕๐๐

จึงขอเชิญชาวแม่โจ้และประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดีด้วยการร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. ๐๕๓ ๘๗๓๓๐๐-๑ ในวันและเวลาทำการ
การแต่งกาย: เสื้อสีเหลือง ชุดสุภาพ ชุดสนามลงพื้นที่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าว chiangmai-onlinenews รายงาน