ขอเชิญชมนิทรรศการช่างภาพและภาพถ่ายของเชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ ๑

สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการช่างภาพและภาพถ่ายของเชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์– ๑๐ พฤษภาคมนี้ ณ หอภาพถ่ายล้านนา (Chiangmai House of Photography)

เชียงใหม่ – นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่หาชมยากของช่างถ่ายภาพเมืองเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงในอดีต ตั้งแต่ผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพชาวเชียงใหม่ท่านแรก คือ หลวงอนุสารสุนทร ที่เปิดร้านรับถ่ายภาพเป็นร้านแรกของเมืองเชียงใหม่ชื่อ “ชัวย่งเส็ง” ช่วงก่อนพุทธศักราช ๒๔๔๐ ซึ่งเป็นผลงานภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง, ผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพชาวญี่ปุ่นชื่อ Morinosuke Tanaka หรือที่ชาวไทยเรียกว่า เอ็ม ทานากะ ที่เปิดร้านรับถ่ายภาพเป็นร้านที่สองของเมืองเชียงใหม่ช่วงประมาณพุทธศักราช ๒๔๕๔, ผลงานภาพถ่ายของ นายบุญเสริม ศาสตราภัย ช่างถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายอันหลากหลายก่อให้เกิดคุณานุประโยชน์แก่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่, และผลงานภาพถ่ายของช่างถ่ายภาพท่านอื่น ๆ ที่หาชมยาก ได้แก่ ร้านบุญมา, ร้านเต็กหมัน, จันหมัน, และร้านฉายาลักษณ์, รวมถึงผลงานภาพถ่ายของช่างภาพชาวต่างประเทศที่บันทึกภาพถ่ายเมืองเชียงใหม่ช่วงพุทธศักราช ๒๔๙๗-๒๕๐๔ มาจัดแสดงให้ชมอีกด้วย

นิทรรศการช่างภาพและภาพถ่ายของเชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ ๑ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๐ พฤษภาคมนี้ ณ ห้องแสดงงานชั้น ๒ หอภาพถ่ายล้านนา บริเวณหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) ถนนพระปกเกล้า อ้เมืองเมือง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก: Chiang Mai House of Photography

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน