การแถลงข่าวการแข่งขันมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒

เชียงใหม่ – ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, และ บริษัท ป้อมคลัง จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราช้าง เตรียมจัดกิจกรรม การแข่งขันมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๖ เมษายนที่จะถึงนี้ ณ ลานกลางแจ้ง อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

นายนำพล สุริยะเจริญ ประธานการจัด การแข่งขันมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒ กล่าวว่า การแข่งขันมหกรรมลาบเมือง เป็นกิจกรรมที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์แรกของเดือนเมษายน ซึ่งเป็นสัปดาห์ก่อนประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เพื่อพบปะสังสรรค์กันในหมู่คนที่นิยมอาหารพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลาบ เป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองที่มีมาแต่เดิมให้คงอยู่ตลอดไป เป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง

การแข่งขันมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ ๔๔ ในปีนี้นั้น ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่, อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, บริษัท ป้อมคลัง จำกัด และอีกหลายภาคส่วน จัดให้มีขึ้น ในวันที่ ๖ เมษายนที่จะถึงนี้ ณ ลานกลางแจ้ง อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดธิดาลาบ, การประกวดผักกับลาบ, การแข่งขันลาบเนียน (ลาบลีลา), และไฮไลต์ของงานกับการแข่งขันลาบมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ชิงถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของรางวัลจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันลาบมือสมัครและมืออาชีพนั้น มีค่าสมัครทีมละ ๓๐๐ บาท สำหรับประเภทมือสมัครเล่น, และทีมละ ๕๐๐ บาท สำหรับประเภทมืออาชีพ ส่วนการประกวดธิดาลาบ ไม่มีค่าสมัครใด ๆ

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันลาบสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่เพจ: มหกรรมลาบเมือง No.44/62, ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นจี อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, และบริเวณหน้างาน โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกานต์พิชชา สลับ โทร. ๐๘๖ ๙๑๑๒๓๕๘, และธิดาลาบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณส้ม ๐๙๙ ๒๙๖๒๖๔๔

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน