การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งขออภัยกรณีน้ำประปาไม่ไหลที่ย่านเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – จากการที่เกิดเหตุน้ำประปาไม่ไหล ณ ย่านเจ็ดยอดและย่านใกล้เคียงตั้งแต่บ่ายวันที่ ๒๑ มีนาคมเป็นต้นมา นั้น

เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ มีนาคมที่ผ่านมา นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ แจ้งว่า การประปาส่วนภูมิภาคต้องขออภัย เครื่องสูบน้ำแรงต่ำที่บ้านท่อ สูบน้ำไปสถานีผลิตอุโมงค์เครื่องที่ ๒ เกิดชำรุดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเครื่องที่ ๑ ที่ส่งไปซ่อมแซม ณ กรุงเทพมหานคร กำลังแล้วเสร็จ สถานีผลิตน้ำอุโมงค์จึงจ่ายลดแรงดันน้ำเพื่อให้น้ำเพียงพอมีจ่าย และดำเนินการประสานงานกับผู้รับจ้างให้นำเครื่องที่ ๑ มาติดตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคมที่ผ่านมา และเริ่มสูบน้ำจากบ้านท่อไปผลิตที่สถานีผลิตอุโมงค์เป็นปกติ ขณะนี้ แรงดันน้ำเริ่มเข้าสู่ระบบ คาดว่า วันนี้ (๒๒ มีนาคม) น้ำจะเต็มระบบ การประปาส่วนภูมิภาคต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ต่อเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่๒๒ มีนาคมที่ผ่านมา นายปฏิญญา เพ็ชรมาก กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้ช่างรายงานว่า แรงดันในพื้นที่ขึ้นมา ๐.๖ บาร์ ซี่งปกติแล้วแรงดันจะขึ้นประมาณ ๑.๐ บาร์ และเป็นจังหวะที่ผู้ใช้น้ำเปิดน้ำพร้อมกัน จึงทำให้การสร้างแรงดันในเส้นท่อต้องใช้เวลา

อนึ่ง หากจ่ายน้ำด้วยความเร็วมากกว่าที่กล่าวแล้ว อาจทำให้ท่อแตกได้ และต้องใช้เวลาซ่อมท่อ แล้วจึงเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน