กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดแถลงข่าวงาน Lanna Expo 2020

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ กันยายนนี้ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” พบกับการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสินค้า ๔ กลุ่ม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมา ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และพูน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ภายในงานจะมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ มากกว่า ๗๕๐ ร้าน จากสินค้า ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง, กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, กลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มและเกษตรแปรรูป, และกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และสิ่งทอ อีกทั้งมีกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค เพื่อขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า งาน Lanna Expo 2020 ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้า การลงทุน และเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาธุรกิจในยุค New Normal ผ่านระบบ Online Business Matching ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้า โดยการรับชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินค้า แล้วฝากข้อความนัดเวลาเจรจาการค้าล่วงหน้าหรือเจรจาการค้ากับคู่ค้าได้ทันที

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คณะผู้จัดงานจึงดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การคัดกรองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงการดูแลเรื่องระยะห่างของร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า และมาตรการด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ ของผู้ที่จะไปร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาการจัดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน Lanna Expo 2020 ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยปฏิบัติตามมาตรการ และข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *