ร้านแว่นตา “Craft 7th” เปิดบริการแล้ว ที่นิมมานซอย ๗ เชียงใหม่

เชียงใหม่Craft 7th เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ คุณสุรเชษฐ์ โอวาทเวโรจน์ ที่มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือ ความต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบริการลูกค้า

จากการที่อยู่ในธุรกิจบริการด้านสายตาและเครื่องบอกเวลามานานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ร้าน วังแว่นราชวงค์ ในย่านการค้าดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ ตลาดวโรรส ร้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของ “คนเล่นของ” ในสถานะที่สามารถสรรหาสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ที่ดีที่สุดตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา แตกต่างไปตามต้องการของแต่ละบุคคล และแทบไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับทุก ๆ ท่านเลย

เมื่อเทรนโลกเปลี่ยน คุณสุรเชษฐ์ เล็งเห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องของบรรยากาศและประสบการณ์ในการชอปปิ้งที่กลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสุขจากการเลือกซื้อของที่ตนเองชื่นชอบ ไอเดียของร้านใหม่จึงผุดขึ้นมาในหัว และถูกกำหนดโลเคชั่นให้อยู่ในย่านที่เป็นไลฟ์สไตล์ล่าสุดของเชียงใหม่คือ ย่านนิมานเหมินทร์

Craft 7th อยู่ในซอย ๗ ถนนนิมมานเหมินทร์ อันเป็นที่มาของชื่อร้าน Craft 7th ติดกับร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรตีกู ของโครงการบ้านตะวันฉาย บรรยากาศในร้านพัฒนาขึ้นบนคอนเซปท์ของความทันสมัย อบอุ่น เป็นกันเอง และจอดรถสะดวกสบาย แต่มีความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้บริการ สินค้าต่าง ๆ ที่คัดสรรมาไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดด แว่นสายตา และนาฬิกาแบรนด์หรู ล้วนมีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับวิถีไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งนับวันมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ คุณสุรเชษฐ์ ภูมิใจคือ การเลือกระบบที่ดีที่สุดในการค้นหาปัญหาของการมองเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาของการมองเห็นซึ่งปัจจุบันปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อมาบริการลูกค้าจากการรุกรานเข้ามาของเทคโนโลยี Smart Phone

Craft 7th นอกจากนำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการชอปปิ้งสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบรนด์เนมแบบอัพทูเดทแล้ว ยังเป็นการเปิดตัวศูนย์ Zeiss Vision Analysis Center แห่งที่ ๖ ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในส่วนของภูมิภาค โดยมีนักทัศนมาตร O.D. ผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ตรวจเช็คดวงตาและสายตาคนไข้ ตามระบบการตรวจสุขภาพตาและวัดสายตาที่ยอดเยี่ยมที่สุด ของ Carl Zeiss Germany ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

๑. เก็บประวัติค่าสายตาเดิมที่ใช้อยู่จากแว่นที่ใช้ และรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้แว่นของคนไข้ ผ่านทาง Visulens และ I Com เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการเลือกแว่นใหม่

๒. ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของดวงตา ค่าของสายตา และกายวิภาคของกระจกตา ด้วยเครื่อง I Profiler Plus และเทคโนโลยี i scription

๓. ทดสอบความสามารถในความมองเห็นด้วยเครื่อง Visuphor เพื่อให้ได้ค่าการมองเห็นที่มีความคมชัดสูงสุดในทุกสภาวการณ์

๔. เมื่อเลือกกรอบที่ถูกใจแล้วก็จะสวมกรอบไปตรวจค่าพารามิเตอร์ของตำแหน่งดวงตาบนกรอบแว่น ด้วยเครื่อง I terminal ซึ่งระบบจะคำนวณให้ค่าสายตาที่แม่นยำสูงสุดบนตำแหน่งของดวงตาที่อยู่บนกรอบอันที่เลือกนี้

๕. ให้คำแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้งานของคนไข้แต่ละราย

๖. ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ จะถูกส่งตรงเข้าแลปของ zeiss ที่เยอรมันทันที โดยผ่านทาง server ที่เป็นศูนย์กลางของระบบ vision analyzer ของเรา โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสั่งเลนส์แบบปกติอีกต่อไป

๗. แลปจะนำค่าทุกค่าที่ได้รับ ไปผ่านการประมวลในระบบ software เพื่อคำนวณหาค่าผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การออกแบบและการขัดเลนส์สำหรับเฉพาะบุคคล เพื่อให้คนไข้ได้รับการมองเห็นที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีของ Zeiss ในปัจจุบันสามารถไปถึง

เลนส์ Zeiss ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ ๒ ปีเต็ม

ลูกค้าสามารถขอนัดหมายล่วงหน้า เพื่อทดลองใช้บริการ Zeiss Analysis Center ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาทีต่อเคสได้ทาง Line@ ของ Craft 7th @craft7th หรือ ๐๙๘ ๘๘๙๖๑๕๖

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน