บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จัดงานเปิดสำนักงานใหม่อย่างยิ่งใหญ่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด จัดงานเปิดสำนักงานใหม่อย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้ร่วมงานประกอบชุมชน บุคคลบสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และสื่อมวลชนจำนวนมาก


เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม และไอศกรีม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีกำลังการผลิตสูงสุด ๑๙๑ ตันต่อวัน โดยสามารถรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่ายกว่า ๒๕๐ ครัวเรือน

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดระยะเวลา ๒๗ ปี ที่ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ อยู่ในธุรกิจ บริษัททำงานเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมในเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ผลิต บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด กล่าวว่า โครงการนมคุณภาพสูงล้านนาของ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต ๕ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรองในโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาตลอดกระบวนการ ประกอบด้วย ฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา ศูนยรวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา โรงงานแปรรูปนมคุณภาพสูงล้านนา และ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายได้รับการรับรองจากโครงการ และรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำนมปกติอีกด้วย

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ยืดมั่นในแนวทางการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพนักงานของ เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพการผลิตตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติดีและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์และมีสุขภาพดีจากการบริโภคนม

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จะมุ่งมั่นในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรคผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *