แอ่วปี๋ใหม่เมืองที่ไม่ซ้ำใคร เที่ยวครบ จบที่เดียว เที่ยวรูปแบบใหม่แต่ Amazing กว่าเดิม ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – “ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง” ๑๒-๑๘ เมษายนนี้ เปลี่ยนบรรยากาศแอ่วปี๋ใหม่เมืองที่ไม่ซ้ำใคร เที่ยวครบ จบที่เดียว เที่ยวรูปแบบใหม่แต่ Amazing กว่าเดิม ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ชมดอกไม้งามนานาพรรณ เคล้าคลอกับบรรยากาศปี๋ใหม่เมืองที่ประดับตกแต่งช่อตุงและเจดีย์ทรายตามประเพณีล้านนา และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมทุ่ง Celosia ๕ สี ท่ามกลางกังหันยักษ์ ละลานตากับทุ่งคอสมอสสีชมพู นั่งเสลี่ยงไปหอคำหลวง เช็คอินกับอุโมงค์หมอกคลายร้อนยาวกว่า ๑๕๐ เมตร ฟินกับมุมถ่ายรูป Feel like a Camping และชมไม้กลุ่มสีบานสะพรั่ง เช่น ราชพฤกษ์ และอินทนิล เป็นต้น

อนึ่ง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังคงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปลอดภัย สบายใจได้ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมาก อากาศปลอดโปร่งไม่แออัด อีกทั้งยังรับรองมาตรฐาน Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

ชมดอกไม้บาน งามวัฒนธรรมล้านนา
๑๒-๑๘ เมษายน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เที่ยวปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ เว้นระยะห่าง ล้างมือ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓ ๑๑๔๑๑๐-๕

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน