เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สืบสานประเพณี “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่ พร้อมจุดผางประทีป เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า กิจกรรม ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นนี้ เป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเป็นการเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการจุดผางประทีป ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น เพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ ดวง ณ บริเวณรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์

อนึ่ง ประเพณียี่เป็งปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการจัดกิจกรรมแต่งแต้มสีสันในกระทงขนมปังที่นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมสามารถตกแต่งกระทงตามรูปแบบที่ต้องการได้ด้วยตนเอง และลอยในบริเวณทะเลสาปสวอนเลค หรือนำกลับบ้านไปลอยที่อื่นก็ได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก และส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๙ และ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ส่วนกิจกรรม ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่ พร้อมจุดผางประทีปนั้น มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพความประทับใจจากแสงผางประทีปที่ส่องสว่างทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเก็บภาพความประทับใจในจุดต่าง ๆ ที่ตกแต่งและประดับด้วยสีสันประเพณียี่เป็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเปิดบริการรอบกลางวัน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และรอบกลางคืน เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๐, Line@: nightsafari, และ Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน