เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี เปิด “กาดนัดสีเขียว”

เชียงใหม่ – สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิด กาดนัดสีเขียว เพื่อจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของค์กรในด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอนุชา ตำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เซียงใหมในท์ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า มีพื้นที่ติดชุมชนโดยรอบ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลบนปง ตำบลหนองควาย ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุทพ ซึ่งแต่ละชุมชนเป็นชุมชนตั้งเดิมที่มีมนต์เสน่ห์ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า ของที่ระลึก แฃะของฝากได้ เพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ชุมชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริบทชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานซียงใหม่ไนท์ซาฟารึจึงจัดให้มี กาดนัดสีเขียว ขึ้นภายไต้แนวคิด “กาต ECO – Chiang mai Night Safari”

จุดเด่นของ กาดนัดสีเขียว คือมุ่งเน้นการเป็นตันแบบของตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ กาดนัดสีเขียว เป็นเขตปลอดพลาสติก โฟม และวัสดุสังเคราะห์ทุกชนิดที่กลายเป็นขยะที่ย่อยสลายและทำลายลำบาก สร้างปัญหาและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนบริเวณโดยรอบทั้ง ๔ ตำบล เช่น ของที่ระลึก อาหาร สิ่งประติษฐ์ ของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้ และของฝาก เป็นต้น

นายอนุชา ตำรงมณี  กล่าวต่อไปว่า กาดนัดสีเขียว จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มุ่งให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเสริมสร้างและสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชุมชน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กาดนัดสีเขียว จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ โซนบ้านกวาง ตรงทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนจำหน่ายกว่า ๔๐ ร้านค้า อีกทั้งมีการแสดงดนตรี การละเล่นพื้นเมือง การแสดงจากเด็กและเยาวชน และนันทนาการต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๘ ๒๖๘๗๑๖๑ และ 268 7161 (คุณกวาง) และ FB: Eco-nightsafari Market

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *