สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา Lanna House Museum: Living Culture & Way of Life”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา Lanna House Museum: Living Culture & Way of Life โดยมีนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา Lanna House Museum: Living Culture & Way of Life เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่า และผู้นำชุมชน จำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่และประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน และให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ศึกษาเที่ยวชมมีโอกาสเห็น สัมผัส และเรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมจำนวนมาก เช่น การจำลองวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอาหารการกินของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา การบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา กาดหมั้ว กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา และฐานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากสล่าล้านนา เป็นต้น

งาน แอ่วเฮือน เยือนผญา Lanna House Museum: Living Culture & Way of Life จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายนนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๓ ๙๔๓๖๒๕-๖

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *