สำนักงานพัฒนาพิงคนครเชิญชวนสัมผัส “เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided walking tour of Chiang Mai city)”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) ขึ้น เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และส่งเสริมกระตุ้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ตามเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมในพิธี

นายอนุชา ดำรงมณี กล่าวว่า กิจกรรม เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ตามเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวร่วมสมัย ร้านค้า และร้านอาหารที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างทางเลือกด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ สำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้า และปั่นจักรยานด้วยตนเองสู่แหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และสถานที่เที่ยวในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๕ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางศึกษาวังหลวงกษัตริย์ล้านนา (ข่วงหลวงเวียงแก้ว), เส้นทางวิถีชุมชน สล่าเมือง, เส้นทางสถาปัตยกรรมล้านนา, เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่, และเส้นทางศึกษากำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่ (๔ แจ่ง ๕ ประตู) ซึ่งในแต่ละเส้นทางจะมีวิทยากรบรรยายถึงสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละเส้นทาง และผู้ร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะของเส้นทาง เช่น กิจกรรมตัดตุง, กิจกรรมทำสวยดอก, และกิจกรรมทำดอกไม้ไหว เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้ มีผู้สนใจร่วมเดินเที่ยวทั้ง ๕ เส้นทางกว่า ๑๐๐ คน

กิจกรรม เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) นี้ คาดว่า จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในการท่องเที่ยวด้วยตนเองทั้งในรูปแบบการเดินเท้าและการปั่นจักรยาน โดยสามารถติดต่อขอแผนที่เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตัวเอง และหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ๐๕๓ ๙๒๐๐๐๐,  Facebook: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร, และ www.thainorthtour.com

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *