สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ กันยายนที่ผ่านมา ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ ๑ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสันลมจอย ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยว “วิถีชีวิตชนเผ่าในเมือง” เช่น การแต่งกาย การแสดงดนตรีวัฒนธรรม การทำสุราพื้นบ้าน การประดิษฐ์เครื่องมือจักสาน และการปั้นนกหวีดจากดินเผา เป็นต้น

จากนั้นจึงเยี่ยมชมการปศุสัตว์ชุมชนเลี้ยง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ซึ่งเป็นแนวคิดการเชื่อมโยงชุมชนกับเขตอนุรักษ์ ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ซึ่งเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนี้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน เพื่อพัฒนา รักษา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *