ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ชวนเที่ยวสงกรานต์นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒

นครสวรรค์ – ประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทย “สงกรานต์” เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย เป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเพณีสงกรานต์มีสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงมักเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์  คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดสงกรานต์นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันมีการกำหนดวันที่แน่นอนคือ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ซึ่งบรรดาลูกหลานจะกลับบ้านแล้วอยู่ร่วมฉลองสงกรานต์กับครอบครัวและน้ำดำหัวขอพรจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดนครสวรรค์มีจัดงานเป็นประจำทุกปีในหลายพื้นที่ และในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดงานอื่น ๆ อีกหลายงาน โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

๑. งานถนนสายเครื่องปั้นสืบสานประเพณีชาวมอญ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญ มีการแต่งกายแบบชาวมอญ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รับประทานข้าวแช่ การแสดงของชาวมอญ และสาธิตเครื่องปั้นดินเผา สอบถามข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โทร. ๐๕๖ ๓๔๗๑๑๙

๒. งานมหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมือง มีการทำบุญตักบาตร ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมัยสุโขทัย ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงกลองยาว และรำวงย้อนยุค สอบถามข้อมูลได้ที่วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โทร. ๐๖๑ ๕๑๕๘๑๘๑

๒.๑ วันที่ ๑๒ เมษายน พิธีบวงสรวงเมืองนครสวรรค์บริเวณยอดเขากบ และรำฉุยฉายพราหมณ์

๒.๒ วันที่ ๑๓ เมษายน นิทรรศการของดีบ้านฉัน มีการสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรม และประกวดครอบครัวสองวัยใส่ใจสุขภาพ

๒.๓ วันที่ ๑๔ เมษายน มีการทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังเทศน์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าสาธิต และขับร้องเพลงไทยย้อนยุค

๒.๔ วันที่ ๑๕ เมษายน มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ขับร้องเพลงไทยย้อนยุค รำวงย้อนยุค และลิเก

๒.๕ วันที่ ๑๖ เมษายน มีขบวนแห่หลวงพ่อทองรอบตลาดปากน้ำโพ ระบำสุโขทัย กลองยาว ห่มผ้าพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัย สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

๓. งานสงกรานต์ต้นเจ้าพระยา มันยกหาด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา สอบถามข้อมูลได้ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖ ๒๑๙๕๖๐

๓.๑ วันที่ ๑๓ เมษายน ชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนพาเหรด แห่พระเก้าวัด สรงน้ำพระเก้าวัด ประกวดเทพีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

๓.๒ วันที่ ๑๔ เมษายน มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งกายย้อนยุค ประกวดครอบครัวเทพีอุ่นไอรัก และประกวดแม่สาวลูกสวย

๓.๓ วันที่ ๑๕ เมษายน ฉลองสงกรานต์ต้นเจ้าพระยา มันยกหาด สงกราต์วิถีไทยดั้งเดิม และนุ่งโจงลงหาดสงกรานต์ต้นเจ้าพระยามันยกหาด

งานประเพณีบุญข้าวแช่บางมะฝ่อ วันที่ ๑๔ เมษายน ณ วัดบางมะฝ่อ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ ประเพณีที่ชาวบางมะฝ่อสืบทอดกันมากว่า ๑๐๐ ปี จวบจนปัจจุบัน มีขบวนแห่สำรับข้าวแช่ ประกวดเทพีข้าวแช่ และจัดเลี้ยงลานข้าวแช่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โทร. ๐๕๖ ๘๘๓๖๓๙

๕. งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำ วันที่ ๑๖ เมษายน ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านวังหยก ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง เป็นประเพณีของชาวไทดำ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำบ้านวังหยก มีการเล่นลูกช่วง รำแคน รำวง และจัดอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โทร. ๐๕๖ ๓๔๗๑๑๙

๖. สงกรานต์วิมานแมน มันยกซอย วันที่ ๑๘ เมษายน ณ ซอยชุมชนวิมานแมน อำเภอเมือง มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี และมีสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์หรือวันไหลให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงสนุกสนานร่วมกัน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชุมชนวิมานแมน โทร. ๐๙๖ ๖๖๔๑๔๖๔

๗. งานปิดทองไหว้พระ และห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ ปีที่ ๖๕๖ และเทศกาลกินตาลวัดเกยไชยเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ณ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง มีการห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด แข่งขันเฉาะตาล แข่งขันกินตาล ประกวดธิดาตาล และจำหน่ายสินค้าจากตาลโตนด สอบถามข้อมูลได้ที่วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) โทร. ๐๙๘ ๕๔๙๙๙๗๔

.สงกรานต์บ้านหาดเสลา เก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ณ หาดเสลา เชิงสะพานแม่น้ำปิง บ้านหาดเสลา อำเภอเก้าเลี้ยว มีการจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น และเล่นน้ำริมหาดแม่น้ำปิง สอบถามข้อมูลได้ที่ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว โทร. ๐๕๖ ๒๙๙๑๓๘

นอกจากนี้ จังหวัดนครสวรรค์ยังมีสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์อื่น ๆ อีกได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐๘๑ ๙๗๒๘๔๖๑, แก่งเกาะใหญ่ อำเภอแม่วงก์ โทร. ๐๘๖ ๒๐๙๒๖๗๑, อ่างเก็บน้ำบางพระหลวง อำเภอเมือง โทร. ๐๘๗ ๕๒๔๕๐๓๓, และ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ตะคร้อ อำเภอไพศาลี สองถามข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ โทร . ๐๕๖ ๓๕๗๑๖๗

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรได้ที่การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖ ๒๒๑๘๑๑-๒, โทรสาร ๐๕๖ ๒๒๑๘๑๐, www.tourismnakhonsawan.org, Nakhonsawan.Phichit, @tatsawanphichit, tatsawanpichit, และ TATsawanpichit

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *