ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออก จัดงานส่งเสริมการขาย “More Fun@ตะวันออก: สีสันแห่งความสุข” ที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม U Nimman การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยสานักงานจันทบุรี ตราด พัทยา และระยอง จัดงานส่งเสริมการขายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคภาคตะวันออกกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากภูมิภาคภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวชายทะเล ให้เดินทางกระจายตัวสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกพบปะและนำเสนอกิจกรรมและสินค้าด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐและเอกชน (Buyer) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

นายอรรถพล วรรณกิจ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก กล่าวว่า การจัดงาน More Fun@ตะวันออก: สีสันแห่งความสุข ครั้งนี้ เป็นการจัดงานส่งเสริมการขายแบบ B2B หรือ Business to Business โดยจัดให้มีเวทีเจรจาธุรกิจ เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในการรองรับการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวและศึกษาดูงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีโรงแรมที่สามารถรองรับกลุ่มประชุม อบรม และสัมมนา และมีความพร้อมของโครงข่ายคมนาคมทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ

การจัดงาน More Fun@ตะวันออก: สีสันแห่งความสุข ครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก และใช้บริการสินค้าด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ห้องประชุมสัมมนา การใช้งานพื้นที่ Co-Working Space การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของทีมงาน (Team Building) การใช้บริการสนามกอล์ฟที่ได้รับมาตรฐาน และการใช้แหล่งศึกษาดูงานในชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนในภาคตะวันออกมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น ภาคตะวันออกจึงต้องการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *