ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ” ๘-๑๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชุมชนโหล่งฮิมคาวจัดงาน กาดต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ” เดินช้า ๆ กินช้า ๆ ซือขายช้า ๆ อู๋จากันม่วน ๆ บนถนนสายคราฟท์ ซึ่งมีทั้งงานหัตถกรรมทํามือจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุใกล้ตัว, work shops, แฟชั่นโชว์คราฟท์แฟชั่นตามแบบต่อนยอนสไตล์, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, และวิถีชีวิตริมแม่นําคาว บนถนนสายวัฒนธรรม ในบรยากาศประเพณียี่เป็งจากชุมชนโหล่งฮิมคาว ณ ชุมชนโหล่งฮิมคาว ซอย ๘๘ หมู่บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกําแพง

โหล่งฮิมคาว เป็นคำเหนือ “โหล่ง” คือ ย่านหรือชุมชน และ “ฮิมคาว” คือ ริมแม่นําคาว เมื่อนําสองคํามารวมกันแล้วเรียกว่า โหล่งฮิมคาว จึงหมายถึง ชุมชนย่านริมแม่น้ำคาว นั่นเอง ชุมชนนี้เป็นชุมชนเล็ก ๆ อยู่ใกล้แม่น้ำคาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบและเรียบง่ายโดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้ลูกหลานของคนในพื้นที่กลับไปทํางานในถิ่นฐานบ้านเกิด จึงรวมตัวกันเกิดเป็นชุมชนโหล่งฮิมคาวเพื่อสร้างรายได้โดยการเปิดร้านอาหาร และร้านค้าเพื่อนําเสนอสินค้าในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ไปเยือน ซึ่งแต่ละร้านมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป

กิจกรรมประจําปีของชุมชนโหล่งฮิมคาวที่ทําติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ ๖ แล้ว คือ งาน กาดต่อนยอน ซึ่งเป็นงานประจําปีของชุมชนที่ทําขึ้นมาเพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็ง และเพื่อแสดงงานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแสดงให้นักท่องเที่ยวและผู้ไปเยือนเห็นถึงการพัฒนาสินค้าและหัตถกรรมในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ในปีที่ผ่านมา โดยคอนเซ็ปต์ของงานแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่ยังคงความเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์หลักของชุมชนเอาไว้ โดยงาน กาดต่อนยอน ปีนี้ จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท “สร้างสรรค์งานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ โลหะ” ซึ่งสอดคล้องกับเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก” (UNESCO Creative Cities Network) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ที่ร่วมเชิดชูคุณค่ามรดกวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ดนตรี สื่อศิลปะพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม ภาพยนตร์ อาหาร งานออกแบบ และวรรณกรรม

การจัดงาน ต่อนยอน ออนคราฟท์สตรีท ในครั้งนี้ ชุมชนโหล่งฮิมคาวคาดว่า ชุมชนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงนําความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอดยกระดับเมืองส่ ูCreative City ควบคู่กับการขับเคลื่อนการท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของงานคราฟท์ด้วยพลังของคนในท้องถิ่นที่ร่วมใจกันสืบสานมรดกวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่อย่างรู้คุณค่า

กิจกรรมภายในงานมีมากมาย ได้แก่ เดินชมงานศิลปหัตถกรรมทํามือหรืองานคราฟท์ ซึ่งสร้างสรรค์ชนิดงานจาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ และโลหะ, Workshop ณ ลานคราฟท์ ซึ่งมีการสอนทํางานคราฟ เช่น ทําผางประทีป ทําผ้ามัดย้อม ทําไม้ไล่แมลงวัน ทํากระทงใบตอง และทําถุงปักรักษ์โลก เป็นต้น, เดินชิมอาหารหลากหลายที่ปรุงด้วยผักพื้นบ้านปลอดสาร, ประกวดแต่งกายแนวคราฟท์สไตล์, ชมวิถีชีวิตของชุมชนในบรรยากาศประเพณียี่เป็งและซุ้มประตูป่าแบบงานคราฟท์หัตถกรรมตามคอนเซปของการจัดงาน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *