จุดผางต๋ามโคม ยี่เป็งกาดสวนแก้ว เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว บุคลากรของศูนย์การค้ากาดสวนแก้วและนักท่องเที่ยวร่วมใจจุดผางประทีปสืบสานประเพณีล้านนา เพื่อเป็นพุทธบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ตามตำนานแม่กาเผือก และเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ

การจุดผางประทีปของศูนย์การค้ากาดสวนแก้วในปีนี้มีการใช้ผางประทีปกว่า ๓,๐๐๐ ดวง จัดเรียงเป็นรูปกระทง สว่างไสวทั่วกาดสวนแก้วและโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน